WhatsApp
Dil Seçiniz

ULTRASONİK TEST

ULTRASONİK TEST

ULTRASONİK TEST

Bu tahribatsız muayene yönteminde incelenmek istenilen malzemedeki süreksizlikleri tespit edebilmek için muayene probu tarafından üretilen yüksek frekanstaki (0.1-20 MHZ) ses üstü dalgalarının test malzemesi içerisinde yayılması ve bir süreksizliğe çarptıktan sonra tekrar proba yansıması ve böylece prob tarafından algılanması temeline dayanmaktadır.. Prob tarafından algılanan dalgalar (piezoelektrik olay ile) elektrik sinyallerine dönüştürülür ve katod ışınları tübü ekranında malzeme içyapısının habercisi olan yankılar (ekolar) şeklinde görülür. Ekran üzerinde gözlenen ekoların konumları ve genlikleri süreksizliğin bulunduğu yer ve boyutları hakkında bilgi verir.

STANDARTLAR
► EN ISO 11666 - Kaynakların tahribatsız muayenesi - Ultrasonik muayene -Kabul seviyeleri
► EN ISO 17640 - Kaynakların tahribatsız muayenesi - Ultrasonik muayenesi -Teknikler, deney sınırları ve değerlendirme
► EN 10228-3 ,4 - Çelik dövmelerin tahribatsız muayenesi - Bölüm 3: Ferritik veya martenzitik çelik dövmelerin ultrasonik muayenesi
► EN 12680-1,2,3 - Döküm-Ultrasonik muayene - Bölüm 1: Genel amaçlı çelik dökümler
► EN ISO 10893-8 ,9,10,11- Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 8: Düzlemsel
► EN 10308 - Tahribatsız muayene - Çelik çubukların ultrasonik muayenesi kusurların tespiti için dikişsiz ve kaynaklı çelik boruların otomatik ultrasonik muayenesi

ULTRASONİK TEST

Paylaş

Online Teklif AL