WhatsApp
Dil Seçiniz

GÖRSEL MUAYENE

GÖRSEL MUAYENE

GÖRSEL MUAYENE

Dövme, döküm, haddeleme ve kaynak yöntemiyle üretilen demir ve demir dışı imalatların;
Çıplak gözle yapılan muayenedir. Bir ürünün yüzeyindeki süreksizlikler, yapısal bozukluklar, yüzey durumu gibi kaliteyi etkileyen parametrelerin optik bir yardımcı (büyüteç gibi) kullanarak veya kullanmaksızın muayene edilmesidir.

Gözle muayene çok basit bir metot olarak görünse de kendine özgü incelikleri vardır. Genellikle bir başka tahribatsız muayene metodunun uygulanmasından önce yapılması gereken bir çalışmadır. Diğer tahribatsız muayene yöntemleri için hazırlanmış uygulama standartlarının çoğunda da öncelikle gözle muayene yapılması ve bulguların kaydedilmesi istenir.

STANDARTLAR
► TS EN 13018 Gözle Muayene – Genel Kurallar
► TS EN 13927 Gözle Muayene - Donanım
► TS EN ISO 17637 Ergitme kaynaklı birleştirmelerin gözle muayene
► TS EN ISO 17635 Metalik Malzemeler için genel kurallar
► TS EN ISO 5817 Çelik ,Nikel , Titanyum ve bunların alaşımlarında ergitme kaynaklı birleştirmelerin kusurların kalite seviyesi

GÖRSEL MUAYENE

Dövme, döküm, haddeleme ve kaynak yöntemiyle üretilen demir ve demir dışı imalatların;
Çıplak gözle yapılan muayenedir. Bir ürünün yüzeyindeki süreksizlikler, yapısal bozukluklar, yüzey durumu gibi kaliteyi etkileyen parametrelerin optik bir yardımcı (büyüteç gibi) kullanarak veya kullanmaksızın muayene edilmesidir.

Gözle muayene çok basit bir metot olarak görünse de kendine özgü incelikleri vardır. Genellikle bir başka tahribatsız muayene metodunun uygulanmasından önce yapılması gereken bir çalışmadır. Diğer tahribatsız muayene yöntemleri için hazırlanmış uygulama standartlarının çoğunda da öncelikle gözle muayene yapılması ve bulguların kaydedilmesi istenir.

STANDARTLAR
► TS EN 13018 Gözle Muayene – Genel Kurallar
► TS EN 13927 Gözle Muayene - Donanım
► TS EN ISO 17637 Ergitme kaynaklı birleştirmelerin gözle muayene
► TS EN ISO 17635 Metalik Malzemeler için genel kurallar
► TS EN ISO 5817 Çelik ,Nikel , Titanyum ve bunların alaşımlarında ergitme kaynaklı birleştirmelerin kusurların kalite seviyesi

GÖRSEL MUAYENE

Paylaş

Online Teklif AL